Over de Bankenbarometer

Enigma Consulting presenteert de Bankenbarometer. De Bankenbarometer is een onafhankelijke survey onder banken in Nederland. Het biedt inzicht in de veranderagenda van vandaag bij banken op het gebied van betalen en omringende gebieden als operational excellence en wet- en regelgeving. Hiernaast vindt in de survey een verdieping plaats in specifieke interessante marktontwikkelingen zoals PSD2 en Instant Payments.

Om hiervan een goed beeld te krijgen, zijn experts gevraagd binnen diverse banken om hun inzichten te delen.

About the Banking Barometer

Enigma Consulting presents the Banking Barometer. The Banking Barometer is an independent survey amongst banks operating in the Netherlands. It offers insights in the change domain of today at banks offering payments services but also adjoining areas like operational excellence and laws and regulations. Next, additional attention is given to specific interesting market developments like PSD2 and Instant Payments.

To get a good overview, subject matter experts were asked to share their insights.