Privacyreglement

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van de website bankenbarometer.nl, leggen wij persoonsgegevens vast. In dit Privacyreglement informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij dit doen.  Tevens geven wij inzicht in de rechten die u met betrekking tot uw persoonsgegevens bij Enigma Consulting B.V. heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de contactmogelijkheden van onze website, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Deze slaan we op in onze beveiligde database en deze informatie delen wij niet voor commerciële doeleinden met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam

Voor welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om:

  • U het door u gewenste Barometer Report toe te sturen
  • Uw vragen te beantwoorden of eventuele klachten te behandelen

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel als in dit privacy statement is omschreven.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische –en organisatorische beveiligingsmaatregelen om afdoende te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd, veilig worden opgeslagen en op aanvraag voor u beschikbaar zijn. Zo worden uw (persoons)gegevens via een versleutelde verbinding verzonden en zijn deze enkel toegankelijk voor onze medewerkers, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is.

Wat zijn uw rechten

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, uw gegevens in te zien en/of te corrigeren. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen of het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken te beperken.

Hebt u vragen, neem contact met ons op

Hebt u vragen of wilt u gebruik maken van uw mogelijkheden zoals deze hier zijn omschreven, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons mailen: info@bankenbarometer.nl of bellen: 030 27 60 535.